Welke rookmelder is het beste voor mij?

Welke rookmelder geschikt is, hangt af van jouw eigen eisen en wensen. Bekijk de afbeelding hiernaast voor een algemene indruk of lees onze blog: Wanneer gebruik je welke melder?

Welke rookmelder kopen
 

Is een rookmelder verplicht?

Per 1 juli 2022 zijn rookmelders niet alleen voor nieuwbouwwoningen verplicht, maar ook voor bestaande bouw (gerealiseerd voor 2003).

De belangrijkste wijzigingen:
  • In de praktijk komt het erop neer dat op iedere bouwlaag (bestaande bouw) een rookmelder aanwezig moet zijn.
  • Rookmelders moet je iedere 10 jaar vervangen.
  • Het onderhouden van een rookmelder valt onder de zorgplicht van artikel 2.6. De verantwoordelijkheid voor het installeren en onderhouden van melders ligt bij de eigenaar van de woning.
Of er nu sprake is van wel of geen verplichting, wij raden in iedere woonsituatie aan betrouwbare rookmelders te installeren. Alleen op deze manier vergroot je de vluchtveiligheid voor jou en je gezin.

Waarom gaat mijn melder zonder rook in alarm?

Piept jouw melder zonder dat er sprake is van rookontwikkeling? Dan is de kans groot dat de melder reageert op stoffen uit de omgeving. Er kan teveel stof in de melder zitten. Het onderhouden van de melder is daarom van belang. Het piepen kan ook ontstaan door kookluchtjes. Ook wasem, hetgeen wat vrijkomt als je na het douchen de badkamer deur opent, kan vals alarm veroorzaken.

Hoe schakel ik een piepende melder uit?

Wanneer een melder piept, is het belangrijk om eerst te controleren of er geen sprake is van rook. Wanneer je ervan verzekerd bent dat je geen gevaar loopt, druk je op de testknop van de melder om de piep te stoppen. Zijn er meerdere melders gekoppeld? Ga dan op zoek naar de melder met het continu knipperende lampje en druk op de testknop. In beide gevallen fungeert de testknop als pauzeknop. Gaat de melder na 10 minuten weer in alarm, dan is er rook of stof gedetecteerd. Zuig de melder uit om vals alarm te voorkomen.

Hoe voorkom ik vals alarm?

Om vals alarm te voorkomen, is het noodzakelijk de rook- of koolmonoxidemelder periodiek te stofzuigen. Voor de type melders Ei146, Ei166, Ei166e, Ei650 en Ei650W is het noodzakelijk de melders minimaal 2x per jaar rondom goed schoon te zuigen en met een schone doek af te vegen. De type melders Ei3016, Ei3024, Ei650i en Ei650iW zijn voorzien van stofcompensatie functie en moeten minimaal eens per 3 jaar rondom goed schoongezogen moeten worden.

Mijn melder piept kort, wat betekent dit?

Een korte pieptoon duidt erop dat de melder functioneert, maar er wel iets aan de hand is. Dit kan samengaan met een oplichtend lampje, maar dat hoeft niet. Wat de korte piep betekent, is afhankelijk van het model. Voor meer informatie over de betekenis van de pieptoon en/of knipperende lampjes raadpleeg je de volgende gebruikerskaarten:

Waar moet ik een rookmelder plaatsen?

Op iedere verdieping of bouwlaag moet in de ruimte waar een verkeersroute voert ten minste één rookmelder worden geplaatst. De melder moet minimaal 50 cm van de muur of een hoek af hangen. Daarnaast mag de melder niet op de tocht of dichtbij mechanische ventilatie geplaatst worden. Lees voor meer informatie onze blog: Waar moet ik rookmelders plaatsen?

Waar moet ik een koolmonoxidemelder plaatsen?

Een koolmonoxidemelder moet geplaatst worden in iedere ruimte waar zich een verbrandingstoestel bevindt. Voor een goede bescherming tegen koolmonoxide is het noodzakelijk ook in andere ruimtes waarin bewoners een aanzienlijke hoeveelheid tijd doorbrengen én iedere slaapkamer een koolmonoxide melder te plaatsen. Meer informatie vind je in de handleiding van de koolmonoxidemelder.

Waar moet ik een hittemelder plaatsen?

Een hittemelder wordt veelal geplaatst op plekken waar rookontwikkeling kan ontstaan, anders dan door brand. Denk hierbij aan een schuur, keuken of dichtbij een badkamer. Welke plek exact geschikt is, is afhankelijk van jouw (woon)situatie.

Wanneer moet ik de batterij van mijn melder verwisselen?

Zowel de batterij van een batterijgevoede melder als de back-up batterij van een netgevoede melder moet om de 1 á 2 jaar vervangen worden. Verwissel je de batterij niet periodiek, dan zal de melder je hier met een korte pieptoon aan herinneren. Uitzonderingen op de genoemde periodieke batterijvervanging zijn de melders uit de Ei650, Ei2110e, Ei208W en Ei208DW serie. Deze melders zijn voorzien van 10-jaars lithium batterij en worden na 10 jaar compleet vervangen.

Hoe test ik mijn rook- of koolmonoxidemelder?

Je test het geluidssignaal én de werking van een rook- of koolmonoxidemelder door de volgende handelingen uit te voeren: 1. Druk op de testknop van een willekeurige melder 2. Blijf deze ingedrukt houden totdat je deze en eventuele andere, gekoppelde melders ook in alarm hoort gaan

Wanneer moet ik mijn Ei Electronics melder(s) vervangen?

Ei Electronics rook- en koolmonoxidemelders moeten na 10 jaar worden vervangen. Op iedere melder bevindt zich een sticker met de aanbevolen vervangingsdatum.