Dit moet je weten over rook- en koolmonoxidemelders

 

Het verschil tussen rookmelders, hittemelders en koolmonoxidemelders

Ieder soort melder heeft zijn eigen werking. Een rookmelder reageert dankzij zijn optische sensor het snelst op brand. Een hittemelder heeft een hogere drempelwaarde en is geschikt voor situaties waarbij rook ook door niet brandgerelateerde zaken kan voorkomen. Een koolmonoxidemelder geeft alarm wanneer er een te hoge waarde koolmonoxide (CO) wordt gedetecteerd.

Lees meer over de verschillen tussen rook- hitte- en koolmonoxidemelders.

Hoe een rookmelder werkt

Een rookmelder werkt in Nederland sinds 2005 verplicht volgens het ‘optisch’ principe. Dit betekent dat er in iedere rookmelder een rookkamer aanwezig is met daarin een (niet zichtbaar) lichtstraaltje. Wanneer dit lichtstraaltje rook detecteert, gaat de rookmelder in alarm. Deze techniek zorgt voor een snelle en betrouwbare detectie van rook. De melder direct in alarm, waardoor je tijdig wordt gewaarschuwd bij gevaar. Kan een vlieg of spin er dan ook voor zorgen dat een melder in alarm gaat? Nee, dankzij het fijnmazige gaas voor de rookkamer, kunnen insecten hier niet in komen.
 

Welke rookmelder is geschikt voor jou?

Welke rookmelder geschikt is, hangt af van jouw situatie. Bekijk de afbeelding hiernaast of lees onze blog: Wanneer gebruik je welke melder?

Welke rookmelder kopen
 

Rookmelders: verplicht of niet?

Op dit moment zijn rookmelders alleen verplicht in nieuwbouw. Daar lijkt verandering in te komen. Op 22 februari 2020 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een voorgenomen wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving gepubliceerd. Een van de punten in het Besluit, is het verplichten van rookmelders in bestaande bouw. Het in mei 2020 aangedragen concept is voorgelegd aan de Eerste en Tweede kamer.

Of er nu sprake is van wel of geen verplichting, wij raden in iedere woonsituatie aan betrouwbare rookmelders te installeren. Alleen op deze manier vergroot je de vluchtveiligheid voor jou en je gezin.  

Waar vind ik de type aanduiding van mijn rookmelder?

De type aanduiding van een melder vind je op de achterkant van de melder zelf. Om de achterkant van de melder te bekijken, haal je deze van de sokkel af. De demontage instructies vind je onder installatie en demontage.

Waarom gaat mijn melder ongewenst in alarm?

Piept jouw melder zonder dat er sprake is van rookontwikkeling? Dan is de kans groot dat de melder reageert op stoffen uit de omgeving. Er kan teveel stof in de melder zitten. Het onderhouden van de melder is daarom van belang. Het piepen kan ook ontstaan door kookluchtjes. Ook wasem, hetgeen wat vrijkomt als je na het douchen de badkamer deur opent, kan vals alarm veroorzaken.

Hoe schakel ik een piepende melder uit?

Wanneer een melder piept, is het belangrijk om eerst te controleren of er geen sprake is van rook. Wanneer je ervan verzekerd bent dat je geen gevaar loopt, druk je op de testknop van de melder om de piep te stoppen. Zijn er meerdere melders gekoppeld? Ga dan op zoek naar de melder met het continu knipperende lampje en druk op de testknop. In beide gevallen fungeert de testknop als pauzeknop. Gaat de melder na 10 minuten weer in alarm, dan is er rook of stof gedetecteerd. Zuig de melder uit om vals alarm te voorkomen.

Hoe voorkom ik vals alarm?

Om vals alarm te voorkomen, is het noodzakelijk de rook- of koolmonoxidemelder periodiek te stofzuigen. Voor de type melders Ei146, Ei166, Ei166e, Ei650 en Ei650W is het noodzakelijk de melders minimaal 2x per jaar rondom goed schoon te zuigen en met een schone doek af te vegen. De type melders Ei3016, Ei3024, Ei650i en Ei650iW zijn voorzien van stofcompensatie functie en moeten minimaal eens per 3 jaar rondom goed schoongezogen moeten worden.

In welk ritme piept mijn melder?

  • Voor de type melders Ei146, Ei166, Ei166e en Ei605 is het ritme van het piepsignaal om de 40 seconden.
  • Voor de type melders Ei3016 en Ei3024 is het ritme van het piepsignaal om de 48 seconden.
  • Voor de type melders Ei650, Ei650C en Ei650W is het ritme van het piepsignaal om de 32 seconden.

Mijn melder piept kort, wat betekent dit?

Een korte pieptoon duidt erop dat de melder functioneert, maar er wel iets aan de hand is. Dit kan samengaan met een oplichtend lampje, maar dat hoeft niet. Wat de korte piep betekent, is afhankelijk van het model. Voor meer informatie over de betekenis van de pieptoon en/of knipperende lampjes raadpleeg je de volgende gebruikerskaarten:

 

Er brandt een groen lampje op mijn rookmelder, wat betekent dit?

Brandt er continu een groen lampje op jouw rookmelder? Dan hoef je je geen zorgen te maken. Een continu groen brandend lampje wijst erop dat de 230V voeding werkt. Wanneer het groene lampje niet brandt, werkt de melder nog steeds. De melder wordt dan alleen niet gevoed door 230V maar door de back-up batterij. Controleer in de meterkast of de 230V groepen allemaal zijn ingeschakeld of raadpleeg een elektro installateur voor hulp.

Aanvullende informatie:
  • Bij de type rookmelders Ei3016 en Ei3024 zal bij afwezigheid van de 230V voedingsspanning het groene lampje om de 48 seconden één keer kort knipperen.
  • Bij de type rookmelders Ei146, Ei166, Ei166e zal bij afwezigheid van de 230V voedingsspanning het groene lampje helemaal uit zijn en ook niet knipperen.
 

Er knippert een rood lampje op mijn melder, wat betekent dit?

Wanneer er een rood lampje knippert op jouw Ei146 of Ei166 melder en demelder geen luid alarm of korte pieptoontjes geeft, is de melder functioneel en werkend. De melder voert in een continu ritme een zelftest uit. Als teken daarvan knippert het lampje kort.

Bij diezelfde melders kan het lampje ook vaker knipperen. Wanneer dit niet samengaat met een luid alarm of korte pieptonen, is de melder in de afgelopen 24 uur in alarm geweest. Na maximaal 24 uur zal het lampje stoppen met knipperen.
Signaal Melder Reden
Rood knipperend, één keer om de 40 seconden, geen piepsignaal Ei146 en Ei166 Zelftest, de melder voert in een continu ritme een zelftest uit
Rood knipperend, twee keer om de 40 seconden, geen piepsignaal Ei146 en Ei166 Memoryfunctie, de melder is de afgelopen 24 uur in alarm geweest
Rood knipperend, twee keer om de 48 seconden, geen piepsignaal Ei3016 Memoryfunctie, de melder is de afgelopen 24 uur in alarm geweest
Rood knipperend, één keer om de 32 seconden met gelijktijdig piepsignaal Ei650, Ei650C en Ei650W Vervanging vereist, de melder moet vervangen worden
Rood knipperend, twee keer om de 32 seconden met gelijktijdig twee piepsignalen Ei650, Ei650C en Ei650W Onderhoud vereist, de melder moet worden schoongezogen
Rood knipperend, één keer om de 40 seconden met gelijktijdig piepsignaal Ei605, Ei146, Ei166 en Ei166E Batterij vervanging vereist, vervang de 9V alkaline batterij
 

Er knippert een blauw of oranje of rood lampje op de zijkant van de melder, wat betekent dit?

Wanneer er op de zijkant van de melder of sokkel een lampje aanwezig is, is er sprake van een 230V gevoede melder die draadloos gekoppeld is met andere melders in de woning. Daarbij zijn er een tweetal mogelijkheden:

  • De back-up batterij van de RF sokkel is leegWanneer het lampje op de zijkant rond is en af en toe een paar keer per minuut kort knippert in de kleur blauw of geel, is er sprake van een sokkel die zelf zorgt voor de draadloze RF verbindingen (type sokkel Ei 168RC). De op de sokkel aanwezige melder (meestal type Ei 146 of Ei 166) is zelf dan niet voorzien van een RF module. Het lampje knippert een paar keer per minuut even heel kort, dit is normaal. Blijft het lampje om de 10 seconden knipperen (blauw of geel) dan betekent dit dat de eigen back-up batterij van de RF sokkel (dus niet van de hierop bevestigde melder) te leeg is. Waarschijnlijk is de 230V netspanning (al langere tijd) niet meer aanwezig en raakt daardoor de gebruikte back-up batterij ook leeg. Oplossing: Zorg dat de 230V voorziening weer aanwezig is op de RF sokkel en daardoor ook op de melder. De melder zelf geeft door een continu groen brandende led aan dat de netspanning aanwezig is. Is de 230V netspanning op de melder aanwezig dan is deze ook automatisch aanwezig op de sokkel met RF voorziening. De back-up batterij wordt dan weer opgeladen en binnen een paar uren zal de back-up batterij weer zijn opgeladen en zal ook de led op de zijkant weer stoppen met het knipperen om de 10 seconden.
 
  • Communicatieprobleem tussen de RF module en melderWanneer het lampje op de zijkant rechthoekig is dan heeft u een melder waarbij de RF module in de melder zelf geplaatst is en niet in de sokkel (montagevoet). Het lampje knippert een paar keer per minuut even heel kort blauw, dit is normaal. Knippert het lampje continu rood dan is er een probleem met de communicatie tussen de RF module en de melder zelf. (De werking van de melder en RF module zijn niet in gevaar) Oplossing: Verwijder de melder van de sokkel, op de achterkant ziet u de rechthoekige RF module in de melder, deze kunt u oplichten zodat de 6 contacten even loskomen uit de melder en dan na 5 seconden wachten deze module weer terugplaatsen. Plaats nu de melder terug op de sokkelvoet, de communicatie is hersteld en het rode lampje is nu weer uit.

Op welke plek moet ik een rookmelder plaatsen?

Op iedere verdieping of bouwlaag moet in de ruimte waar een verkeersroute voert ten minste één rookmelder worden geplaatst. De melder moet minimaal 50 cm van de muur of een hoek af hangen. Daarnaast mag de melder niet op de tocht of dichtbij mechanische ventilatie geplaatst worden. Lees voor meer informatie onze blog: Waar moet ik rookmelders plaatsen?

Op welke plek moet ik een koolmonoxidemelder plaatsen?

Een koolmonoxidemelder moet geplaatst worden in iedere ruimte waar zich een verbrandingstoestel bevindt. Voor een goede bescherming tegen koolmonoxide is het noodzakelijk ook in andere ruimtes waarin bewoners een aanzienlijke hoeveelheid tijd doorbrengen én iedere slaapkamer een koolmonoxide melder te plaatsen. Meer informatie vind je in de handleiding van de koolmonoxidemelder.

Op welke plek moet ik een hittemelder plaatsen?

Een hittemelder wordt veelal geplaatst op plekken waar rookontwikkeling kan ontstaan, anders dan door brand. Denk hierbij aan een schuur, keuken of dichtbij een badkamer. Welke plek exact geschikt is, is afhankelijk van jouw (woon)situatie.

Hoe plaats ik een melder op een montagevoet?

Een 230V gevoede melder plaats je op de montagevoet (sokkel) door de melder op de montagevoet te schuiven. Wanneer je een klik hoort, zit de melder goed. Controleer altijd of de groene lamp gaat branden om er zeker van te zijn dat de melder werkt. Een batterij gevoede melder plaats je op de montagevoet door deze rechtsom in de sokkel te draaien. Bij een ‘klik’ is de melder goed geplaatst.

Hoe verwijder ik een melder van het plafond?

Een 230V gevoede melder moet zijdelings van de montagevoet (sokkel) worden geschoven. Dit doe je door een platte schroevendraaier in de zijkant van de melder, in een hiervoor bestemde opening te steken (ongeveer 1 cm). Vervolgens gebruik je de schroevendraaier als hefboom door hem van het plafond af te bewegen. Hierdoor zal de melder vanzelf loskomen.

Een batterij gevoede melder draai je tegen de klok in van de sokkel. Door de melder beet te pakken en linksom te draaien komt de melder los.

Werkt een melder nog als ik deze van het plafond heb verwijderd?

Bij het verwijderen van een melder uit de montageplaat aan het plafond wordt de melder automatisch uitgeschakeld. Dit geldt voor zowel netgevoede als batterijgevoede melders. Bij het plaatsen van de melder in de montagevoet zal de melder weer automatisch worden geactiveerd. Uitzondering: de Ei605 melder zal blijven functioneren na het verwijderen. Bij deze melder moet de batterij worden losgekoppeld om de melder helemaal uit te schakelen.

Waarom moet ik de batterij van mijn melder verwisselen?

Het verwisselen van de alkaline (back-up) batterij in een rook- of koolmonoxidemelder is noodzakelijk om jouw veiligheid te waarborgen. Een batterijgevoede melder met een lege, defecte en/of ontbrekende batterij kan geen alarm geven bij dreigend gevaar. In het geval van een netgevoede melder, neemt de back-up batterij het werk over wanneer de stroom uitvalt. Valt de stroom uit en dreigt er gevaar door brand of koolmonoxide, dan geeft de melder alleen alarm als er een werkende back-up batterij aanwezig is.

Wanneer moet ik de batterij van mijn melder verwisselen?

Zowel de batterij van een batterijgevoede melder als de back-up batterij van een netgevoede melder moet om de 1 á 2 jaar vervangen worden. Verwissel je de batterij niet periodiek, dan zal de melder je hier met een korte pieptoon aan herinneren. Uitzonderingen op de genoemde periodieke batterijvervanging zijn de melders uit de Ei650, Ei2110e, Ei208W en Ei208DW serie. Deze melders zijn voorzien van 10-jaars lithium batterij en worden na 10 jaar compleet vervangen.

Ik wil niet meer elk jaar de back-up batterij van de melder vervangen

Wanneer je niet ieder jaar de back-up batterij van een melder wilt vervangen, biedt de 10-jaars lithium batterij de juiste oplossing. Deze batterij gaat tien jaar mee en hoeft in die periode niet te worden verwisseld.

Ga je een Ei146 rookmelder vervangen? Vervang deze dan door een Ei3016 rookmelder met 10-jaars lithium batterij. Beide rookmelders hebben dezelfde montagevoet, waardoor de sokkel kan blijven hangen en alleen de melder hoeft te worden geïnstalleerd.

Hoe moet ik mijn melder onderhouden?

Het onderhoud van een rook- of koolmonoxidemelder bestaat uit het stofvrij maken van de melder. Dit doe je eenvoudig door periodiek met een stofzuigermond op een stofzuigerslang rondom het roosterpatroon van de melder te zuigen. Hiervoor hoeft de melder niet van het plafond gehaald te worden. Hoe vaak een melder onderhoud nodig heeft, is afhankelijk van het type. Hieronder geven we per type aan welk onderhoud noodzakelijk is:

  • Ei146, Ei166, Ei166e, Ei650 en Ei650W - minimaal twee keer per jaar stofvrij zuigen
  • Ei3016, Ei3024, Ei650i en Ei650iW - minimaal eens per drie jaar stofvrij zuige

Moet ik mijn melders testen?

Het advies is om de melders regelmatig te testen. Doe dit door de testknop minimaal een aantal keer per jaar in te drukken. Het testen met testgas uit een spuitbus is niet nodig en wordt afgeraden.

Hoe test ik mijn rook- of koolmonoxidemelder?

Je test het geluidssignaal én de werking van een rook- of koolmonoxidemelder door de volgende handelingen uit te voeren: 1. Druk op de testknop van een willekeurige melder 2. Blijf deze ingedrukt houden totdat je deze en eventuele andere, gekoppelde melders ook in alarm hoort gaan

Wat is de levensduur van Ei Electronics melder?

De melders van Ei Electronics hebben een levensduur van 10 jaar. Na die termijn heeft de veroudering van elektronische componenten impact op de werking. Daarom is het na 10 jaar nodig de melder(s) te vervangen.

Wanneer moet ik mijn Ei Electronics melder(s) vervangen?

Ei Electronics rook- en koolmonoxidemelders moeten na 10 jaar worden vervangen. Op iedere melder bevindt zich een sticker met de aanbevolen vervangingsdatum.

Waarom moet ik mijn melder(s) vervangen?

De elektronica in een melder is 10 jaar lang, 24 uur per dag actief om te waken over jouw veiligheid. Na 10 jaar kan de werking van de detectie in de rookkamer door veroudering van de elektronica componenten potentieel instabiel worden. Daardoor kan er vals alarm ontstaan. Of erger nog, er ontstaat verlate detectie of er vindt zelfs helemaal geen detectie meer plaats. Voor je eigen veiligheid is het daarom nodig de melders te vervangen. Op de zijkant van elke melder vind je een sticker met daarop de maand en het jaar van vervanging.

Kan ik mijn melder zelf vervangen?

Het is mogelijk een rookmelder zelf te vervangen. Wanneer de oude montageplaat (sokkel) in een goede staat is, kun je deze hergebruiken. Je verwijderd dan alleen de oude melder en plaatst de nieuwe melder op de bestaande montageplaat. Is de oude montageplaat toe aan vervangen, dan verwijder je ook de sokkel en installeer je de nieuwe sokkel. Bij melders die onderling bedraad gekoppeld zijn, heeft het installeren van een nieuwe melder geen invloed op de onderlinge koppeling.

Wat moet ik doen met mijn oude rookmelder?

Deze kun je inleveren bij een Wecycle punt. Daar wordt deze verder verwerkt en worden de materialen hergebruikt. Vind op de website van Wecycle een inleverpunt bij jou in de buurt.