Waarom moet ik de batterij van mijn melder verwisselen?

Het verwisselen van de alkaline (back-up) batterij in een rook- of koolmonoxidemelder is noodzakelijk om jouw veiligheid te waarborgen. Een batterijgevoede melder met een lege, defecte en/of ontbrekende batterij kan geen alarm geven bij dreigend gevaar. In het geval van een netgevoede melder, neemt de back-up batterij het werk over wanneer de stroom uitvalt. Valt de stroom uit en dreigt er gevaar door brand of koolmonoxide, dan geeft de melder alleen alarm als er een werkende back-up batterij aanwezig is.

Wanneer moet ik de batterij van mijn melder verwisselen?

Zowel de batterij van een batterijgevoede melder als de back-up batterij van een netgevoede melder moet om de 1 á 2 jaar vervangen worden. Verwissel je de batterij niet periodiek, dan zal de melder je hier met een korte pieptoon aan herinneren. Uitzonderingen op de genoemde periodieke batterijvervanging zijn de melders uit de Ei650, Ei2110e, Ei208W en Ei208DW serie. Deze melders zijn voorzien van 10-jaars lithium batterij en worden na 10 jaar compleet vervangen.

Ik wil niet meer elk jaar de back-up batterij van de melder vervangen

Wanneer je niet ieder jaar de back-up batterij van een melder wilt vervangen, biedt de 10-jaars lithium batterij de juiste oplossing. Deze batterij gaat tien jaar mee en hoeft in die periode niet te worden verwisseld.

Ga je een Ei146 rookmelder vervangen? Vervang deze dan door een Ei3016 rookmelder met 10-jaars lithium batterij. Beide rookmelders hebben dezelfde montagevoet, waardoor de sokkel kan blijven hangen en alleen de melder hoeft te worden geïnstalleerd.

Hoe moet ik mijn melder onderhouden?

Het onderhoud van een rook- of koolmonoxidemelder bestaat uit het stofvrij maken van de melder. Dit doe je eenvoudig door periodiek met een stofzuigermond op een stofzuigerslang rondom het roosterpatroon van de melder te zuigen. Hiervoor hoeft de melder niet van het plafond gehaald te worden. Hoe vaak een melder onderhoud nodig heeft, is afhankelijk van het type. Hieronder geven we per type aan welk onderhoud noodzakelijk is:

  • Ei146, Ei166, Ei166e, Ei650 en Ei650W - minimaal twee keer per jaar stofvrij zuigen
  • Ei3016, Ei3024, Ei650i en Ei650iW - minimaal eens per drie jaar stofvrij zuige

Moet ik mijn melders testen?

Het advies is om de melders regelmatig te testen. Doe dit door de testknop minimaal een aantal keer per jaar in te drukken. Het testen met testgas uit een spuitbus is niet nodig en wordt afgeraden.

Hoe test ik mijn rook- of koolmonoxidemelder?

Je test het geluidssignaal én de werking van een rook- of koolmonoxidemelder door de volgende handelingen uit te voeren: 1. Druk op de testknop van een willekeurige melder 2. Blijf deze ingedrukt houden totdat je deze en eventuele andere, gekoppelde melders ook in alarm hoort gaan