Kennissessie Brandveiligheid voor corporaties, een terugblik

Op 1 oktober (Zwolle) en 10 oktober (Eindhoven) organiseerden Aedes, Inprevo en Hemmink kennissessies over brandveiligheid voor woningcorporaties. Maar liefst 25% van de woningcorporaties in Nederland heeft de kennissessies bezocht, een mooie opkomst!

Tijdens verschillende parallelsessies lieten branchegenoten horen hoe zij brandveiligheid binnen hun organisatie op het gewenste veiligheidsniveau hebben gekregen, maar ook welke obstakels zij tegenkwamen en hoe zij daarmee omgingen.

Sessie 1: Brandveiligheidsbeheer doe je samen!

In parallelsessie 1 heeft Harma Zijgers van Woningcorporatie Mooiland laten zien hoe Mooiland draagvlak in de organisatie heeft weten te creëren voor het implementeren van het veiligheidsbeleid.

Om veiligheidsrisico’s te beheren, is Mooiland gestart om realistische doelen te formuleren. Daarna zijn deze doelen getoetst bij het team en is gezamenlijk bepaald hoe de doelen gaan halen. Voor het inzichtelijk maken en beheren van risico’s zijn partners, collega’s en huurders nodig. Veiligheidsrisico’s zijn nooit 100% te reduceren, maar wel zo goed mogelijk onder controle te houden door bewustwording en draagvlak. Als mensen zichzelf verantwoordelijk voelen, dan is de kans groter dat een beleid gaat werken.

Mooiland heeft met een team het veiligheidsbeleid opgesteld en vervolgens stapsgewijs geïmplementeerd. Dit kost in het begin meer tijd, maar levert uiteindelijk veel op. Inmiddels is Mooiland 3 jaar verder en zijn de meeste risico’s in beeld. Nu staan ze voor de volgende uitdaging: het op orde brengen, houden en verder optimaliseren. Want beheren van veiligheidsrisico’s is nooit klaar.

Sessie 2: Slimme data verbeteren de brandveiligheid

kennissessie-woningcorporaties

Ton Paffen (Wonen Zuid) en Richard Kamans (Hemmink) hebben laten zien hoe slim gebruik van data een hogere mate van brandveiligheid biedt en zorgt voor efficiency en kostenbesparing.

Wonen Zuid zet vol in op de brandveiligheid van haar huurders. Veiligheid moet niet alleen nu, maar ook in de toekomst gegarandeerd zijn volgens de Keten van Brandveiligheid, waarvan de melder een onderdeel is. Wonen Zuid werkt daarom samen met Hemmink in de vorm van co-creatie aan nieuwe ontwikkelingen. Hemmink heeft de behoefte van Wonen Zuid samengebracht in de ‘AudioLINK beheertool’. Hiermee heeft Wonen Zuid overzicht over haar instrumenten, is in staat deze te monitoren en is in staat acties voor controle en vervanging in te plannen. Het uiteindelijke doel is volledige ontzorging.

Bij plaatsing worden melders gescand en wordt data doorgestuurd naar de database. O.a. locatie en installatiedatum zijn hiermee vastgelegd. De AudioLINK beheertool heeft toegang tot de data door een gebruiksvriendelijke interface. Op basis hiervan zijn onderhoudsplanningen te maken en indien er onderhoud nodig is, worden medewerkers door meldingen geïnformeerd.

Slim gebruik van data zorgt hierbij niet alleen voor meer veiligheid voor huurders, maar ook voor efficiency en kostenbesparing.

Sessie 3: Van doordacht beleid tot aan praktische oplossingen voor brandveiligheid

Arjan van de Berg en Fabian Willemze van Inprevo hebben in hun verhaal handvatten aangereikt om een goed beleid ook in de praktijk te laten werken.

Tegen de achtergrond van de snelle vergrijzing van de samenleving en de toenemende zorgdruk, vraagt brandveiligheid om acute aandacht van woningcorporaties. Brandveiligheid begint met een duidelijke ambitie. Dit betreft een overkoepelende ambitie voor de vastgoedportefeuille, aan de hand van een integraal beleidsplan. Het beleidsplan vormt de kapstok waarin het ambitieniveau en uitgangspunten worden vastgelegd en wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving, zorgplicht en de aanwezige risico’s. Blind staren op enkel regelgeving kan zorgen dat er risico’s zijn waar geen of weinig aandacht aan wordt besteed.

Van belang hierbij is dat woningcorporaties de risico’s met bijbehorende maatregelen en voorzieningen formuleren, inventariseren en prioriteren.  Ook van belang is dat iedereen van het beleidsplan op de hoogte is.

Deze exercitie is nodig om na te gaan of de maatregelen ter bestrijding van het in eerste instantie vastgestelde risico voldoende effectief zijn. Resulteert dit in een onaanvaardbaar restrisico, dan is het aan de woningcorporatie om aanvullende maatregelen te treffen.

Wil je nog eens doorpraten over deze thema’s? Neem dan contact op met Richard Kamans, adviseur woningcorporaties: tel. 06- 57296281 of r.kamans@hemmink.nl.

Over de schrijver
Onze redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van de Ei Electronics website. Zij voegen met regelmaat kennisartikelen, blogs en videos toe. Heb jij een vraag die je beantwoord wilt zien worden in een artikel? Neem dan contact met ons op
Onderwerpen
Keten van Brandveiligheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Van dezelfde categorie