Regelgeving

Sinds 1 januari 2003 zijn, conform het Bouwbesluit, rookmelders verplicht gesteld in nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten.

De wet geeft aan dat dit niet-ioniserende melders (optische melders) moeten zijn, aangesloten op het lichtnet (primaire
energievoorziening) en voorzien zijn van een batterij back-up (secondaire energievoorziening).
Bij (huis-)rookmelders heeft u met diverse normen en wettelijke voorschriften te maken:

 • Woningwet
 • Bouwbesluit
 • NEN 2555
 • NEN-EN 14604
 • Kwaliteitsnorm (BRL)
 • KOMO Keur

Woningwet

De Woningwet regelt alle wetgeving rondom ruimtelijke ordening en bouwwerken. Deze Woningwet wijst onder andere het Bouwbesluit aan voor de uitvoering van deze wet.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit. De eisen hebben betrekking op (brand-)veiligheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. In het Bouwbesluit wordt voor “gebouwen met een woonfunctie” vermeld dat rookmelders moeten voldoen aan de NEN 2555. Met betrekking tot rookmelders wordt aandacht besteed aan woningen, maar ook aan rookmelders in pensions en studentenhuizen.
De laatste versie van het Bouwbesluit is van kracht geworden in 2012. Regelmatig worden aanpassingen en aanvullingen op dit Bouwbesluit doorgevoerd.

NEN 2555

De NEN 2555 (Brandveiligheid van gebouwen/rookmelders voor woonfuncties) is de Nederlandse norm voor (huis-)rookmelders. In de NEN 2555 staat, naast de producteisen die in de Europese norm NEN-EN 14604 beschreven zijn:

 • Melders moeten een primaire energievoorziening hebben (230Vac / lichtnet) en voorzien zijn van batterij back-up
  (secondaire energievoorziening).
 • Het moeten niet-ioniserende melders zijn. Optische melders zijn zeer effectief voor het detecteren van smeulbranden en ze signaleren eerder brand in woningen. Rookmelders met detectie op ionisatie zijn niet meer toegestaan vanwege een kleine hoeveelheidaanwezigheid van radioactief materiaal.
 • Projecteringseisen: over het waar en hoe rookmelders te plaatsen (vluchtroute, verblijfsruimte als onderdeel van de vluchtroute)
 • Prestatie-eis met betrekking tot het geluidsniveau van het alarmeringssignaal van de rookmelder(s). Oftewel: 65dB geluidsdruk in verblijfsruimte(n) en vluchtroute(s) en 75dB geluidsdruk in bedruimte(s) / slaapkamer(s). Deze prestatie-eis kan het installeren van extra rookmelders en/of het koppelen van rookmelders tot gevolg hebben.

Let op: batterijgevoede melders worden niet in de NEN 2555 benoemd. Daarvoor wordt in Nederland alleen de productnorm NEN-EN 14604 gehanteerd.

 

NEN-EN 14604

In de NEN 2555 norm wordt de NEN-EN 14604 aangewezen als voorschrift waaraan zowel lichtnet (bijv. 230Vac) als batterijgevoede (bijv. 9V) rookmelders producttechnisch moeten voldoen. Deze Europese norm is van kracht sinds augustus 2008. Ei Electronics voldoet met haar rookmelders al veel langer aan deze Europese norm, want ook daarmee wil Ei voorloper zijn: het gaat tenslotte om veiligheidsproducten. Aan de NEN-EN 14604 kan de fabrikant ook zijn CE-teken voor de rookmelders herleiden. Deze CE markering is verplicht sinds 2013. Daarnaast moet er volgens de Europese regelgeving voor rookmelders een Prestatieverklaring/DoP beschikbaar zijn (Prestatieverklaring = DoP = Declaration of Performance (download hier de DOP van Ei Electronics)).

Melders met Vebon label

Keurmerk rookmelders VEBONNieuw is het Vebon kwaliteitslabel voor (huis)rookmelders. Dit keur mag alleen op rookmelders
worden aangebracht wanneer aan uitgebreide eisen wordt voldaan.

 • De melders:
  • voldoen aan Europese en Nederlandse product- en milieu eisen
  • zijn veelal voorzien van duurzame, long-life batterijen
  • bieden gebruiksgemak en zijn duurzaam
  • hebben een goede beschrijving op het product
  • geven de installateur en/of bewoner duidelijkheid over kwaliteit en garantie
 • Er is een duidelijke en goed leesbare gebruiksaanwijzing (digitaal) beschikbaar
 • De onderneming die de rookmelders op de Nederlandse markt brengt, is actief op het gebied van brandveiligheid en heeft volop kennis in huis omtrent de regelgeving voor (huis)rookmelders.

Hemmink voldoet met Ei Electronics aan de kwaliteitsnorm die door VEBON wordt uitgegeven.

Huidige ontwikkelingen / veranderingen in regelgeving

De Europese norm NEN-EN 14604 is in 2005 in werking getreden. Deze norm voor (huis-)rookmelders bevat de voorschriften voor de fabrikanten waaraan de rookmelders moeten voldoen. Momenteel wordt deze productnorm EN 14604 herschreven en aan de huidige eisen van de tijd en technische ontwikkelingen aangepast. De verwachting is dat deze in 2015 is afgerond. Ondertussen wordt het (Nederlandse) Bouwbesluit van 2012 continu aangepast.
De Nederlandse norm NEN 2555 is in 2008 herschreven en van kracht geworden bij het nieuwe Bouwbesluit van 2012. Kenmerk van deze norm is dat er projecterings- en prestatie-eisen voor rookmelders zijn opgenomen. De geluidsdruk niveau’s voor vluchtroutes en verblijfruimtes worden er in benoemd. Vooruitlopend op de aanpassing van de Europese productnorm zijn in de NEN 2555 (informatieve) bepalingen opgenomen m.b.t. het draadloos koppelen van (huis-) rookmelders.
Ei Electronics en Hemmink zijn, door deelname in Europese en Nederlandse normcommissies, steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarmee worden vroegtijdig eventueel noodzakelijke productaanpassingen doorgevoerd. Voor de laatste informatie kunt u altijd bij Hemmink terecht.

Over de schrijver
Onze redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van de Ei Electronics website. Zij voegen met regelmaat kennisartikelen, blogs en videos toe. Heb jij een vraag die je beantwoord wilt zien worden in een artikel? Neem dan contact met ons op
Onderwerpen
Regelgeving
Vragen over regelgeving? Neem gerust contact op:
+31 (0)38 469 8200

Reacties zijn gesloten.